Mediació

    Centre de Mediació d’Enginyers i Professions Tècniques

 

InMeIn   La Plataforma de Mediació de la "Institució de Mediació d'Enginyers - In.Me.In.del Consell General i dels Col·legis Oficials d'Enginyers Tècnics Industrials d'Espanya, posa a disposició de la societat i de les administracions estatals, autonòmiques i locals, una eina de recerca i designació de persones enginyeres mediadores per a la intervenció en procediments de mediació en què, conformi assenyala la Llei 5/2012, les parts de forma lliure i voluntària decideixin acudir a aquest procediment per resoldre el o els conflictes que tinguin.