Avantatges i descomptes per estar col·legiat/da

El col·legi manté convenis i acords amb empreses i entitats líders en el seu sector que ofereixen avantatges importants i descomptes als col·legiats i col·legiades.

 

 

Identifica't com a col·legiat/da i gaudeix dels descomptes !

 

 

 

P O R T A L S   D E   C O M P R E S

 

club enginyersgi

 

Com accedeixo al Club ENGINYERS.GI?

 

Només cal que et registris i accedeix a tots els descomptes.

 

Què puc trobar? Tecnologia, Motor, Oci, vacances, viatges i activitats, Restaurants, Compres, Perfumeria i cosmètica, Per la llar,  Solidaritat...

culp cogiti

 

Com accedeixo al Club COGITI?

 

Cal entrar a: https://cogiti.contigomas.com/

Omplir el formulari, i tot seguit rebràs un correu electrònic per validar l'adreça de correu electrònic. En aquest moment, ja estaríeu registrats

 

 

 

 

O R G A N I T Z A C I O N S   E M P R E S A R I A L S

 

Aprofiteu els avantatges i serveis que ofereixen les patronals per les empreses 

 

pimec

 

foeg

 

 

 

 

 

 

 

S O F T W A R E   I   E I N E S   P E R   A   

E N G I N Y E R S 

 

Portals de gestió de llicències per a col·legiats/des

 

Bimmatetoolbox - cogiti

 

Descuentos preox - premeti

Descomptes Design.es

 

 

 

 

 

 

 

 

T E L E F O N I A 

 

 

Conveni de telefonia a travès de la Intercol·legial

 

 

 

 

 

 

 

E N E R G I A

 

El descompte del 12% s'aplicarà durant 12 mesos en el preu del terme d'energia, que inclou el peatge d'energia i el cost d'energia previ a impostos, de les tarifes Llar 24 hores, Llar Estalvi, Llar Mobilitat, Llar Solar Bàsic, Llar Solar Plus, Negoci 24 hores, Negoci Estalvi, Negoci Mobilitat, Negoci Solar Bàsic, Negoci Solar Plus i Negoci Mobilitat des del moment de la contractació i fins al 31 de desembre de 2021.

 

Més informació

 

 

 

 

 

 

 

 

A S S E G U R A N C E S   I   S A L U T

 

 

 

 

 

C O M U N I C A C I Ó

 

Mia Comunicació - Estudi de disseny i comunicació 

 

 

 

 

 

 

F O R M A C I Ó

Preu de col·legiat a qualsevol dels altres Col·legis d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. Consulta les seves webs i inscriu-te com a col·legiat de Girona. 

  

 

 

 

 

 

O C I

Recorda que també pots accedir al portal del CLUB ENGINYERS GI on trobaràs un ventall d'empreses on també gaudiràs dels descomptes per estar col·legiat.

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N S U L T O R I E S   I   S E L E C C I Ó   D E

P E R S O N A L

Laboral, mercantil i fiscal,  advocats, comunicació i imatge, gestió digital i audiovisual i RRHH

 

 

 

 

 

 

 

B A N C S