Assemblees Generals

 

CONVOCATÒRIA

D’acord amb el que estableix l’article 18 dels Estatuts d’aquest Col·legi, es convoca Assemblea General Ordinària pel proper dia 20 de març a les 18:30 hores en segona convocatòria, a la Sala d’actes del Col·legi C/ Barcelona, 33 - 1er pis, de Girona, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA:

 

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
  2. Memòria d’activitats de l’exercici anterior.
  3. Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici anterior.
  4. Examen i aprovació, si escau, del Pressupost de l’exercici 2024
  5. Nomenament dels interventors de comptes segons article 20 estatuts.
  6. Programació activitats 2024.
  7. Veredicte Premis Manel Xifra Boada 2024, dinovena edició.
  8. Precs i preguntes.

 

Convocatòria signada pel secretari i degà

 NOTA: Els comptes de l’exercici  2023  i el Pressupost per a l’any 2024 es poden consultar a secretaria administrativa del Col·legi.

 

 

  Podeu consultar  a   Històric Assemblees Generals