Assemblees Generals

 

La darrera Assemblea General Ordinària del Col·legi s'ha desenvoluat el passat dia 30 de març de 2022 d' acord amb el que estableix l’article 18 dels Estatuts.

 

  Podeu consultar  a   Històric Assemblees Generals