Assemblees Generals

 

CONVOCATÒRIA

 D’acord amb el que estableix l’article 18 dels Estatuts d’aquest Col·legi, es convoca Assemblea General Ordinària pel proper dia 29 de març a les 18:00 hores en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona, a la Sala d’actes del Col·legi C/ Barcelona, 33 - 1er pis, de Girona, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA:

 

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
  2. Memòria d’activitats de l’exercici anterior.
  3. Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici anterior.
  4. Examen i aprovació, si escau, del Pressupost de l’exercici 2023
  5. Nomenament dels interventors de comptes segons article 20 estatuts.
  6. Programació activitats 2023.
  7. Veredicte Premis Manel Xifra Boada 2023, divuitena edició.
  8. Precs i preguntes.

 

 

 NOTA: Els comptes de l’exercici  2022  i el Pressupost per a l’any 2023 es poden consultar a secretaria administrativa del Col·legi.

 

 

  Podeu consultar  a   Històric Assemblees Generals