Certificacions professionals

A continuació s'exposen les tres entitats a les que ENGINYERSGI està vinculat

 

Podeu formalitzar la tramitació a les webs respectives.

 

 

 


AQPE és una Fundació que té els següents objectius:

  • Certificació dels professionals de l'enginyeria en funció dels coneixements acreditats i de l'experiència professional en les diferents especialitats.
  • Promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació utilitzats i del seu reconeixement mutu. 

Accedeix al vídeo de la presentació de l'AQPE

 


El Sistema de Acreditación DPC de Ingenieros, realitzat i gestionat pel COGITI, implanta un procediment d'acreditació del desenvolupament professional continu (DPC) sota 4 nivells, que documentalment acredita la formació i experiència al llarg de la vida professional de l'Enginyer, al temps que exigeix un reciclatge continu de coneixements pel correcte desenvolupament de l'exercici professional.


FEANI és una federació d'enginyers professionals que agruma associacions nacionals d'enginyeria de 33 països europeus d'Educació Superior.

 

L'EUROINGENIERO és un títol atorgat per la FEANI, dissenyat com una garantia de competència pels professionals de l'enginyeria que, a més, contribueix a facilitar la mobilitat, tant dins de la zona geogràfica que conformen els països membres de la FEANI, com fora d'aquesta en un elevat número de tercers països on el títol esmentat és molt reconegut.

 

 

Servei de Certificació de Persones segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012

 

 

 

Certificació de Persones per a Verificació de Línies d'Alta Tensió de Vn no superior a 30 kV.

 

Certificació de Persones per a Verificació de centres de Transformació

 

Certificació de Persones per a Experts en Instal·lacions de Baixa Tensió.

 

Certificació de Persones per a Experts en Auditories Energètiques

 

Certificació de Persones per a les Inspeccións d'eficiència Energètica d'instal·lacions tèrmiques en els edificis