Canal denúncia

Està accedint al Canal de Denúncies que ha habilitat el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona perquè pugui comunicar amb un senzill formulari, de manera confidencial i fins i tot anònimament (sense donar el seu nom ni dades de contacte tret que vulgui fer-ho), les activitats i conductes que puguin suposar un incompliment del Codi de Conducta d'aquest Col·legi, així com la possible comissió d'un delicte penal.

 

Quins fets han de comunicar-se a través del canal de denúncies?

 

Els fets que ens comunicarà han de complir dues condicions:

  1. Estar relacionats amb els delictes que comporten responsabilitat penal per al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona o amb vulneracions de la normativa i codi de conducta d'aquest Col·legi.
  2. Estar realitzats per persones que integren la Comunitat Col·legial en l'exercici de les seves funcions o de les responsabilitats que els han estat assignades.

Davant qualsevol dubte sobre si un fet compleix amb els requisits anteriors i deu o no ser comunicat, li recomanem que ho comuniqui igualment mitjançant el canal de denúncies perquè puguem investigar-lo.

 

      Presentar una denúncia i seguimen     

Vídeo tutorial de com presentar una denúncia             Vídeo tutorial de com consultar una denúnica

 

 

Política del servei d'informació irregularitats i protecció informants