Serveis a empreses

Visibilitat de l'empresa en el col·lectiu

 

E m p r e s a      a m i g a

 

Fes visible la teva marca al mateix col·legi disposant:

 

  • Baner al web del Col·legi a l'apartat inferior del web i compartit amb altres empreses amigues amb accés directe a la seva pàgina web.
  • Baner als butlletins informatius, de formació i d'activitats compartit amb altres empreses amigues amb accés directe a la seva pàgina web amb una periodicitat setmanal menys a l'agost que es redueix
  • Visibilitat de la marca en tots els impresos, dels premis MXB i PRL

 

T o r n    de    d e s i g n a c i ó

 

Si necessita serveis d'un enginyer graduat en qualsevol àmbit industrial o enginyer tècnic, posa't en contacte amb nosaltres a cetig@cetig.cat o a l'a finestreta única del web i el Col·legi li proporcionarà un professional, amb experiència contrastada, que s'ajusti al perfil que estan buscant.

 

 

B o r s a    de    t r e b a l l

 

Si està cercant un enginyer per la seva empresa, ENGINYERS.GI posa a la seva disposició el servei de borsa de treball garantint la màxima confidencialitat.

 

L l o g u e r    d ' e s p a i s

 

Estàs cercant un espai per desenvolupar un esdeveniment, necessites una reunió amb clients i/o proveïdors i no disposes d'una sala adient?

 

ENGINYERS.GI disposa de diverses sales, totalment equipades per impartir jornades, cursos i organitzar reunions de treball.

 

Equipaments 

 

SALA D'ACTES, capacitat per 65 persones. 

   

 

 

AULA BIBLIOTECA, Capacitat per 18 persones

 

 

F o r m a c i ó    a    m i d a

 

Ajudem al teu departament de RRHH a trobar i dissenyar la formació més adient pels teus treballadors.

 

C o n v e n i s    c o l · l a b o r a c i ó

 

Formalitzar un conveni amb el col·legi que permeti visibilitat en el col·lectiu d'enginyers perquè aquests disposen de serveis, i/o preus especials.