Finestreta Única

La llei de col·legis professionals indica que aquest hem de disposar d'una finestreta única perquè les persones col·legiades, futures persones col·legiades, consumidors i usuaris en general puguin realitzar els tràmits per:

 

Persones col·legiades

 

 • Donar-se de baixa  (*)
 • Accés i Modificació de dades de caràcter personal  (*)
 • Sol·licitar  electrònicament el vistat/registre RVD per treballs professionals
 • Conèixer l'estat dels seus tràmits
 • Conèixer la reglamentació aplicable al col·legi i a les persones col·legiades

 

Consumidors i usuaris en general

 

 • Col·legiar-se (*) accediu a més informació
 • Conèixer els preus de col·legiació, quotes anuals i drets de visat 
 • Inscriure's en el Registre del Col·legi una societat Professional
 • Realitzar Consultes, Suggeriments i Reclamacions
 • Conèixer l'estat dels seus tràmits
 • Accedir  al llistat de les persones col·legiades
 • Accedir al llistat de les  Societats Professionals inscrites en el Registre del Col·legi accediu a l'enllaç
 • Conèixer la reglamentació aplicable al col·legi i a les persones col·legiades
 • Consultar la memòria anual d'activitats del col·legi

 

(*) per a la realització d'aquests tràmits de manera telemàtica, és necessària una identificació mitjançant certificat digital vàlid