PIC - Punt d'Informació Cadastral

 

 

 

Els Punts d'Informació Cadastral (PIC) són centres de prestació de serveis cadastrals, autoritzats per la Direcció General del Cadastre i situats en entitats públiques que ofereix la consulta de la informació topogràfica i parcel·lària.

 

 

A través dels PIC es podran prestar els serveis establerts en l'apartat segon de la Resolució de 15 de gener de 2019, de la Direcció General del Cadastre, per la qual s'aprova el règim d'establiment i funcionament dels Punts d'Informació Cadastral. Els serveis que presta EnginyersGI com a PIC són els corresponents a les lletres a), b), c) i d):

  • Consulta de dades cadastrals no protegides, certificació de la referència cadastral i consulta de cartografia.
  • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides, pels titulars cadastrals, els seus representants o persones autoritzades per ells.
  • Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.
  • Consulta per als titulars cadastrals sobre informació relativa a les sol·licituds d'ajuda de l'última campanya de la Política Agrícola Comuna (PAC) en relació amb les parcel·les rústiques de la seva titularitat declarades en aquelles sol·licituds.

     

Les PERSONES COL·LEGIADES poden accedir als serveis del PIC exclusivament de manera telemàtica, mitjançant el PIC Online, fet que permet obtenir electrònicament les dades cadastrals, prèvia sol·licitud i autorització dels seus clients, per a la realització dels seus treballs professionals. Accés al servei

 

La  CIUTADANIA pot accedir als serveis del PIC sols de manera presencial.

 

L'horari d'atenció presencial del PIC és de dilluns a divendres de 9:00 a 12.00h, essent necessària la sol·licitud de cita prèvia, indicant l'hora desitjada de la cita i el servei al qual es vol accedir. D'aquesta manera els podrem assessorar abans del desplaçament dels documents que cal aportar per tal de poder-los prestar el servei sol·licitat.