Cerca un enginyer/a?

Estàs buscant un enginyer/a per:

 

  • Verificar si un professional està col·legiat/da ?  Clica aquí

 

  • Perquè et desenvolupi un treball. En aquest cas podeu utilitzar el nostre TORN DE DESIGNACIONS, on trobareu una sèrie de professionals experts en diverses matèries que, a part d'estar col·legiats i habilitats, disposen d'una pòlissa de responsabilitat civil professional amb cobertura adequada a la realització dels treballs. Consulta com fer-ho

 

Vols coneixer les feines que et poden fer els col·legiats /des?, en aquest enllaç  trobaràs les seves atribucions

 

Informació per les perosnes col·legiades