Serveis d'Enginyeria Sobirana Parés, SLP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900013
Data registre: 21/07/2009
NIF: B55007108
Domicili: C/ Dr. Francesc Coll Turbau, 1 bxs.2
Codi Postal: 17001
Població: Girona
Telèfon: 972227089
Data escriptura: 13/06/2008
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyers Industrials

SOCIS

Cognoms, Nom: Parés Massa, Lluís
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 18558

Cognoms, Nom: Sobirana Colom, Jordi
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 20127
Col·legi Professional: Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Número de Col·legiat: 15678

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Parés Massa, Lluís
Soci professional: Si

Cognoms, Nom: Sobirana Colom, Jordi
Soci Professional: Si