Linx Enginyeria Industrial i Telecomunicacions SLP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900011
Data registre: 19/05/2009
NIF: B178962283
Domicili: C/ Llebreig, 1
Codi Postal: 17834
Població: Porqueres
Telèfon: 646297388
Data escriptura: 30/05/2008
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyeria Tècnica de telecomunicacions i Enginyeria Industrial

SOCIS

Cognoms, Nom: Romans Artigas, Jordi
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 21093

Cognoms, Nom: Romans Artigas, Joan
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya
Número de Col·legiat: 8983

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Romans Artigas, Joan
Soci Professional: Si