Domenjó Arquitectes Associats SLP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900009
Data registre: 21/04/2009
NIF: B55030019
Domicili: C/ Cadí, 4
Codi Postal: 17520
Població: Puigcerdà
Telèfon: 972880659
Data escriptura: 12/02/2009
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyeria Tècnica i Arquitectura

SOCIS

Cognoms, Nom: Domenjó Manaut, Maties
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Número de Col·legiat: 11735
Col·legi Professional: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Número de Col·legiat: 3178-1
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques
Número de Col·legiat: 11100

Cognoms, Nom: Domenjó Torres, Maria Antonia
Col·legi Professional: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Número de Col·legiat: 37256-0

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Domenjó Manaut, Maties
Soci Professional: Si

Cognoms, Nom: Domenjó Torres, Maria Antonia
Soci Professional: Si