Bertran Enginyeria SLP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900008
Data registre: 21/04/2009
NIF: B17499278
Domicili: Crta. Barcelona, 31
Codi Postal: 17820
Població: Banyoles
Telèfon: 972572658
Data escriptura: 13/06/2008
Durada: Indefinida
Objecte social: Arquitecte, Enginyer Industrial i Pèrit Industrial

SOCIS

Cognoms, Nom: Bertran Gifra, Jordi
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 4387

Cognoms, Nom: Bertran Jordà, Jordi
Col·legi Professional: Col·legi d'Arqitectes de Catalunya
Número de Col·legiat: 38208

Cognoms, Nom: Bertran Jordà, Joan
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Número de Col·legiat: 14246

Cognoms, Nom: Jordà Oliveras, Francesca
Col·legi Professional: No professional
Número de Col·legiat: -

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Bertran Jordà, Jordi
Soci Professional: Si

Cognoms, Nom: Bertran Jordà, Joan
Soci Professional: Si