Proisotec Enginyeria SLP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900006
Data registre: 16/12/2008
NIF: B17997636
Domicili: C/ G, s/n -P-I- Pont Xetmar
Codi Postal: 17844
Població: Cornellà del Terri
Telèfon: 972596692
Data escriptura: 12/06/2008
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyeria

SOCIS

Cognoms, Nom: Gutiérrez Villarejo, Joan
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 15098

Cognoms, Nom: Masachs Bantí, Josep
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 11390

Cognoms, Nom: Baenas Pielias, Marta
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 14108

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Gutiérrez Villarejo, Joan
Soci Professional: Si

Cognoms, Nom: Masachs Bantí, Josep
Soci Professional: Si

Cognoms, Nom: Baenas Pielias, Marta
Soci Professional: Si