QS Enginyeria i Associats, SLP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900003
Data registre: 25/03/2008
NIF: B17986654
Domicili: C/ Sta. Llogaia, 24
Codi Postal: 17740
Població: Vilafant
Telèfon: 972548856
Data escriptura: 03/01/2008
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyeria Tècnica d'Instal·lacions

SOCIS

Cognoms, Nom: Sajet Costa, Joaquim
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 12507

Cognoms, Nom: Pérez Bolívar, Andrés
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Número de Col·legiat: 15525

Cognoms, Nom: Caparrós Gutiérrez, Dan
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Número de Col·legiat: 21483

Cognoms, Nom: Sajet Pujol, Aleix
Col·legi Professional: No professional
Número de Col·legiat: -

Cognoms, Nom: Sajet Pujol, Quim
Col·legi Professional: No professional
Número de Col·legiat: -

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Sajet Costa, Joaquim
Soci Professional: Si