Reda Brussosa Engineyrs SLP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900004
Data registre: 18/11/2008
NIF: B17807389
Domicili: C/ Impressors Oliva, 2 bis s/n
Codi Postal: 17005
Població: Girona
Telèfon: 972427777
Data escriptura: 12/06/2008
Durada: Indefinida
Objecte social: Serveis d'Enginyeria

SOCIS

Cognoms, Nom: Brussosa Roca, Jordi
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 10608

Cognoms, Nom: Reda Llambrich, Joaquim
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Número de Col·legiat: 11280

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Brussosa Roca, Jordi
Soci Professional: Si

Cognoms, Nom: Reda Llambrich, Joaquim
Soci Professional: Si