Torn de desginació

Podeu demanar al col·legi un llistat de professionals experts en diverses matèries, trobareu més endavant uns exemples per tipus de treball.

Us garantim que tots els professionals inclosos estan col·legiats i habilitats i, que disposen d'una pòlissa de responsabilitat civil professional.

Només cal enviar un correu electrònic a cetig@cetig.cat especificant el tipus de treball a realitzar, les vostres dades de contacte i obtindreu una llista dels enginyers especialitzats en l'àmbit us interessi.

 

 

 

À M B I T S 

(Si no trobeu el que busqueu, contacteu amb el col·legi)

 

 • Activitats: industrials, comercials, de serveis, hostaleria i espectacles
 • Acústica: control i prevenció de sorolls
 • Aparells i màquines: Valoracions de màquines i instal·lacions, disseny, valoració, homologació i sinistres
 • Auditories d'instal·lacions
 • Construcció: enderrocs, naus i edificis indde nova construcció, modificacions, reformes i rehabilitacions, estruct.
 • Electrònica industrial: electrònica del so, regulació i control de trànsit, automatització, telemàtica i robòtica, sistemes de senyalització i control
 • Energies alternatives i estalvi d'energia: solar, eòlica, cogeneració, auditories energètiques
 • Instal·lacions d'aparells de pressió, d'aparells elevadors: ascensors, grues i muntacàrregues, de gasos combustibles, d'emmagatzematge de combustibles,frigorífiques petrolífers i instal·lacions de servei, d'emmagatzematge de productes químics
 • Instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió i Baixa Tensió
 • Instal·lacions i infraestructures urbanes: aigua, gas i sanejament, tèrmiques, climatització
 • Prevenció de riscos laborals, 
 • Prevenció i protecció d'incendis, plans d'emergència,  Investigació d'accidents laborals, d'incendis i explosiu, Plans d'Autoprotecció
 • Qualitat: auditoria de sistemes de gestió de qualitat
 • Residus industrials i protecció del medi ambient (residus, depuració d'aigües, contaminació atmosfèrica)
 • Sector tèxtil: disseny i muntatge d'inst., disseny i muntatge de fàbriques, matèries tèxtils teixits de punt i filatura
 • Taxacions: Immobles comercials i industrials
 • Urbanisme: plans d'ordenació industrial i estudis de detall
 • Vehicles automòbils Homologació (FTR) i Reformes vehicles automòbils

 

 

Sol·licitar un torn