Premis MXB 2009. Quarta edició

 

La connexió entre universitat i empresa es valora


L'edició dels Premis de 2009 es va celebrar el divendres 5 de juny a l'Hotel AC Palau de Bellavista, i va comptar amb la presidència d'Anna Pagans, alcaldessa de Girona.

PREMI A LA MILLOR TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Josep Serra, responsable de l'empresa olotina Ascensors Serra.

PREMI A LA TRANSMISSIÓ DEL CONEIXEMENT TÈCNIC I TECNOLÒGIC
Joan Peracaula, catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya.

RECONEIXEMENT ALS PREMIATS PEL PATRONAT DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA AL MILLOR PROJECTE FINAL DE CARRERA
Hermann Blum, enginyer tècnic industrial esp. en electrònica industrial.

Pol Feixas, enginyer tècnic industrial especialitzat en mecànica.

Marta Poch, enginyera tècnica industrial especialitzada en química industrial.