Segon concurs de narrativa curta ENGINYERSGI

Amb motiu de la festivitat de la Diada de Sant Jordi, el Col·legi convoca el 2n concurs de narrativa curta obert a col·legiats i familiars.


Obra guanyadora de la  edició: Col·legiat Enric Johé Palmada, amb l'obra : 4X4.

BASES

 1. La participació és oberta a col·legiats i familiars. Hi haurà una única categoria.
 2. La temàtica és lliure. Es valorarà la referència a algun tema relacionat amb l'enginyeria.
 3. Es valorarà la qualitat literària i l'originalitat.
 4. Els treballs s'hauran de presentar en català.
 5. Els treballs han de ser inèdits i anar signats amb pseudònim.
 6. L'extensió ha de ser d'un mínim d'una pàgina (2.300 caràcters) i un màxim de 2 (4.600 caràcters).
 7. Els autors han de presentar el seu treball signat amb pseudònim en algun format ofimàtic (Word, Openoffice, PDF...) i enviar-lo com a adjunt mitjançant correu electrònic a cetig@cetig.cat indicant en el cos del missatge les dades personals de contacte (nom real, pseudònim, adreça, telèfon, data de naixement i un correu electrònic de contacte).
 8. El termini de presentació de les obres finalitza el 17 d'abril de 2019. No s'acceptaran obres fora d'aquestes dates.
 9. El jurat estarà compost per 5 persones designades pel mateix Col·legi d'Enginyers Graduats iEnginyers Tècnics Industrials de Girona ENGINYERS.GI.
 10. El veredicte del jurat serà inapel·lable i pot declarar desert el premis si ho considera oportú.
 11. Dotació del premi: 2 entrades per assistir a un espectacle d'un dels festivals d'estiu que es fan a la Costa Brava.
 12. Els premis es donaran a conèixer el dia 23 d'abril de 2019.
 13. Les obres premiades cediran els drets d'edició al Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona ENGINYERS.GI.
 14. Prendre part en aquest premi implica l'acceptació de les bases.
 15. Qualsevol problema no especificat en aquestes bases serà resolt pel jurat segons el seu criteri i de manera inapel·lable.

Jurat : El jurat estarà integrat pels col·legiats Joan Galobardes, Joan Gutierrez, Joan Ribas, Pere Costa i M. Àngels Pita