Primer concurs de narrativa curta ENGINYERSGI

Obra guanyadora de la 1a edició: Felicitats per l'ascens

BASES

 • La participació és oberta a col·legiats i familiars. Hi haurà una única categoria.
 • La temàtica és lliure. Es valorarà la referència a algun tema relacionat amb l'enginyeria.
 • Es valorarà la qualitat literària i l'originalitat.
 • Els treballs s'hauran de presentar en català.
 • Els treballs han de ser inèdits i anar signats amb pseudònim.
 • L'extensió ha de ser d'un mínim d'una pàgina (2.300 caràcters) i un màxim de 2 (4.600 caràcters).
 • Els autors han de presentar el seu treball signat amb pseudònim en algun format ofimàtic. (Word, Openoffice, PDF...) i enviar-lo com a adjunt mitjançant correu electrònic acetig@cetig.cat indicant en el cos del missatge les dades personals de contacte (nom real, pseudònim, adreça, telèfon, data de naixement i un correu electrònic de contacte).
 • El termini de presentació de les obres finalitza el 19 d'abril de 2018. No s'acceptaran obres fora d'aquestes dates.
 • El jurat estarà compost per 5 persones designades pel mateix Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona ENGINYERS.GI.
 • El veredicte del jurat serà inapel·lable i pot declarar desert el premis si ho considera oportú.
 • Dotació del premi: 2 entrades per assistir a un espectacle d'un dels festivals d'estiu que es fan a la Costa Brava.
 • Els premis es donaran a conèixer el dia 23 d'abril de 2018.
 • Les obres premiades cediran els drets d'edició al Col·legi d'Enginyers Graduats i EnginyersTècnics Industrials de Girona ENGINYERS.GI.
 • Prendre part en aquest premi implica l'acceptació de les bases. Qualsevol problema no especificat en aquestes bases serà resolt pel jurat segons el seu criteri i de manera inapel·lable.

JURAT:
Joan Galobardes
Joan Gutierrez
Joan Ribas
Pere Costa
Ma.Àngels Pit