TINSCI

TINSCI
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis
Objectius

Els objectius de la TINSCI són:

  • Homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics. 
  • Presentar observacions sobre els projectes de Normes que l’Administració estatal elabori en matèria de Seguretat Contra Incendis per tal de millorar-los. 
  • Estudiar la normativa vigent i presentar observacions per tal de millorar-la.
  • Col·laborar en la redacció de les Normes que afectin a la Seguretat Contra Incendis.
Funcionament

La Taula es reuneix cada 3 mesos i l'accés és restringit als representants de cada entitat.

Cada entitat trasllada al GT les consultes formulades pels membres del col·lectiu que representen. 

Entitats que la formen
  • Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  • Consell d'Arquitectes Tècnics de Catalunya
  • Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya
  • Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona

Documents relacionats
Els documents i acords es troben a la pàgina web del Departament d'Interior.