TC-IG

TC-IG
Taula Consultiva Instal·lacions Tèrmiques (RITE) i de Gas
Objectius
L'objectiu de la TC-IG és compartir coneixements tècnics i experiències per resoldre dubtes i unificar criteris interpretatius i de treball sobre instal·lacions tèrmiques en edificis i instal·lacions de gas. A més a més, revisar els procediments administratius i detectar necessitats de formació dels agents. 
Funcionament

La Taula es reuneix cada 4 mesos i l'accés és restringit als representants de cada entitat.

Cada entitat trasllada els temes que desitja analitzar i debatre, aquests s'ordenen per l'ordre prioritari que determina la Taula. 

Les entitats que formen la taula fan difusió dels acords als quals s'han arribat.

La secretaria s'alterna entre el CCETIC i el COEIC.

Entitats que la formen
 • Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
 • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre.

Col·lectius professionals:

 • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
 • Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC)
 • Associacions, Gremis, Federacions i Patronals:
 • Asociación de Fabricantes de generadores y emisores de calor por agua caliente (FEGECA)
 • Asociación Española del Gas (SEDIGAS)
 • Associació d'Instal·ladors Catalans Oficials (AICO)
 • Associació Espanyola de Operadores de Gasos Licuados de Petróleos (AOGLP)
 • AOGLP - CEPSA
 • AOGLP - Primagas
 • AOGLP - VITOGAS
 • Asociación de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales de Marca (PASGAS)
 • Federació catalana d'empreses instal·ladores (FEGICAT)
 • Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat (GCVAC)
 • Gremi de Reparadors i Mantenidors d’Aparells d’Ús Domèstic i Industrial de Catalunya
 • Gremi d'Instal·ladors de Girona
 • Gremi de Terrassa d’instal·ladors (GREINTEC)
 • Organismes de Control:
 • APPLUS Norcontrol
 • ATISAE
 • ECA - Grupo Bureau Veritas
 •  OCA-ICP
 •  EUROCONTROL
 •  SCISA
 •  SGS
 • TUV Rheinland
 • Ambiental Secció de Seguretat Industrial
 • TUV NORD
Documents relacionats

Normativa seguretat industrial d'instal·lacions tèrmiques en edificis

Normativa seguretat industrial d'instal·lacions de gasos combustibles

Al Canal Empresa hi trobem documents relacionats amb els formularis de calefacció i climatització. 

Els documents treballats a la Taula es troben a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball.