TC-IF

TC-IF
Taula Consultiva Instal·lacions Frigorífiques
Objectius
L'objectiu de la TC-IF és compartir coneixements tècnics i experiències per resoldre dubtes i unificar criteris interpretatius i de treball sobre instal·lacions frigorífiques subjectes a reglament. A més a més, revisar els procediments administratius i detectar si hi ha necessitats de formació dels agents. 
Funcionament

La Taula es reuneix cada 4 mesos i l'accés és restringit als representants de cada entitat.

Cada entitat trasllada els temes que desitja analitzar i debatre, aquests s'ordenen per l'ordre prioritari que determina la Taula. 

Les entitats que formen la taula fan difusió dels acords als quals s'han arribat.

La secretaria s'alterna entre el CCETIC i el COEIC.

Entitats que la formen
 • Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
 • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre.
 • Col·lectius professionals
 • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
 • Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC)
 • Associacions, Gremis, Federacions, Patronals
 • Asociación de Empresas de Frío y Sus Tecnologías (AEFYT)
 • Associació de Frigoristes de Catalunya (ASFRICAT)
 • Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració (ACTECIR)
 • Associació d'Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT)
 • Federació catalana d'empreses instal·ladores (FEGICAT)
 • Foment del Treball Nacional
 • Gremi de Calefacció, climatització i ventilació (GCVAC)
 • Gremi d'instal·ladors de Girona
 • Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).
 • Organismes de Control
 • APPLUS
 • ECA - Grupo Bureau Veritas
 • OCA ICP
 •  QUALICONSULT
 •  SCISA
 •  SGS
 • TÜV NORD CUALICONTROL
 • TÜV SÜD ATISAE
Documents relacionats

 Normativa de seguretat industrial d'instal·lacions frigorífiques

Els documents treballats a la Taula es troben a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball.