Enginyeria Projectes Industrials Girona SLP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900023
Data registre: 04/02/2019
NIF: B55336234
Domicili: C/ La Cellera, 12
Codi Postal: 17851
Població: Maià de Montcal
Telèfon: 688860215
Data escriptura: 03/12/2018
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyer Tècnic Industrial

SOCIS

Cognoms, Nom: Boadella Cebrian, Ramon
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 10655

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Boadella Cebrian, Ramon
Soci Professional: Si