DT82 Estudi d'Arquitectura SCP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900020
Data registre: 05/02/2018
NIF: J55308159
Domicili: C/ Mar, 8
Codi Postal: 17772
Població: Ordis
Telèfon: 679219337
Data escriptura: 31/10/2017
Durada: Indefinida
Objecte social: Arquitectura, Arquitectes Tècnics i Enginyeria Tècnica Industrial

SOCIS

Cognoms, Nom: Duran Plana, Eduard
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 18766
Col·legi Professional: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Número de Col·legiat: 69447-9

Cognoms, Nom: Torrentà Cortés, Ma. Dolors
Col·legi Professional: Col·legi Aparelladors i Arquitectes Tècnics Girona
Número de Col·legiat: 1097

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Duran Plana, Eduard
Soci Professional: Si

Cognoms, Nom: Torrentà Cortés, Ma. Dolors
Soci Professional: Si