Romo Peritatges SLP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900018
Data registre: 18/07/2016
NIF: B55246391
Domicili: C/ Santa Clara, 41 Planta 2
Codi Postal: 17001
Població: Girona
Telèfon: 972412111
Data escriptura: 08/10/2015
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyeria Tècnica Industrial

SOCIS

Cognoms, Nom: Romo Ros, Jordi
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrial de Girona
Número de Col·legiat: 21824

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Romo Ros, Jordi
Soci Professional: Si