Suno Enginyeria de Serveis Energètics SCCL Professional

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900017
Data registre: 18/04/2016
NIF: F55246516
Domicili: Pujada de la Plaça, 2
Codi Postal: 17466
Població: Vilopriu
Telèfon: 972905590
Data escriptura: 02/10/2015
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyeria Industrial i Enginyeria Tècnica Industrial

SOCIS

Cognoms, Nom: Planas Puigbert, Xavier
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 25911

Cognoms, Nom: Vergés Martínez, Ramon
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 25911

Cognoms, Nom: Teixidor Graugés, Jesús
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Número de Col·legiat: 16700

Cognoms, Nom: Oliver Casanellas, Joan
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Número de Col·legiat: 15520

Cognoms, Nom: Carrillo Romero, Carlos
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Número de Col·legiat: 21993

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Planas Puigbert, Xavier
Soci Professional: Si

Cognoms, Nom: Teixidor Graugés, Jesús
Soci Professional: Si

Cognoms, Nom: Oliver Casanellas, Joan
Soci Professional: Si