Sokad Solucions Mecàniques SLP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900016
Data registre: 19/10/2015
NIF: B55194435
Domicili: C/ Raset 3
Codi Postal: 17464
Població: Cervià de Ter
Telèfon: 678883286
Data escriptura: 06/02/2014
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyeria Industrial especialitzada en mecànica

SOCIS

Cognoms, Nom: Rubirola Coma, Albert
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 24567

Cognoms, Nom: Codina Payola, Marc
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 24542

Cognoms, Nom: Zamora Amorós, Guillem
Col·legi Professional: Soci no professional
Número de Col·legiat: -

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Rubirola Coma, Albert
Soci Professional: Si

Cognoms, Nom: Codina Payola, Marc
Soci Professional: Si

Cognoms, Nom: Zamora Amorós, Guillem
Soci Professional: No