EQUIP 36 - RODA DE MESURAMENTS - NESTLE

EQUIP 36 - RODA DE MESURAMENTS - NESTLE

Referència: 036
Núm. Sèrie: 8403533
Data Alta: 01/01/2005
Proper calibratge: 01/01/1900

Característiques: