EQUIP 09 - TERMOHIGRÒMETRE - TESTO Model 05606150

EQUIP 09 - TERMOHIGRÒMETRE - TESTO Model 05606150

Referència: 009
Núm. Sèrie: 111327111
Data Alta: 02/01/2002
Proper calibratge: 04/07/2025

Característiques: