EQUIP 09 - TERMOHIGRÒMETRE - TESTO Model 05606150

EQUIP 09 - TERMOHIGRÒMETRE - TESTO Model 05606150

Referència: 009
Núm. Sèrie: 111327111
Data Alta: 02/01/2002
Proper calibratge: 09/06/2022

Característiques:

Es calibrarà cada 3 anys, no hi ha ús.

Enviat a calibrar 09/06/2022