EQUIP 15 - CONDUCTIVÍMETRE PORTÀTIL I SONDA TEMPERATURA - CRISON Model CM 35

EQUIP 15 - CONDUCTIVÍMETRE PORTÀTIL I SONDA TEMPERATURA - CRISON Model CM 35

Referència: 015
Núm. Sèrie: 440060
Data Alta: 08/11/2004
Proper calibratge: 01/01/1900

Característiques:

La sonda sempre ha d'estar amb aigua destil-lada