EQUIP 16 - COMPROVADOR DE DIFERENCIALS - HI ITALIA Model Speed Test

EQUIP 16 - COMPROVADOR DE DIFERENCIALS - HI ITALIA Model Speed Test

Referència: 016
Núm. Sèrie: 95118249
Data Alta: 02/01/2002
Proper calibratge: 01/01/1900

Característiques: