EQUIP 21 - MESURADOR D'HARMÒNICS - FLUKE Model 40-41

EQUIP 21 - MESURADOR D'HARMÒNICS - FLUKE Model 40-41

Referència: 021
Núm. Sèrie:
Data Alta: 01/01/2005
Proper calibratge: 01/01/1900

Característiques:

Medidor de calidad de energía, el primer analizador de armónico