EQUIP 24 - ANEMÒMETRE 1 - TESTO Model 05604250

EQUIP 24 - ANEMÒMETRE 1 - TESTO Model 05604250

Referència: 024
Núm. Sèrie: 11204970031
Data Alta: 02/01/2002
Proper calibratge: 15/10/2021

Característiques: