Assemblees Associació

Convocatòria  de l'  Assemblea General Ordinària de l'Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

D’acord amb els Estatuts de l’Associació, es convoca l’Assemblea General Ordinària pel pròxim dia 20 de març a les 18:00 hores , en segona convocatòria, a la sala d’actes de la seu de l’Associaciól,  al C/ Barcelona, 33 1er pis, de Girona, amb el següent ordre del dia:

 

  1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
  2. Informe de presidència
  3. Moviment d’associats
  4. Tancament econòmic del 2023 i proposta pressupost 2024

Precs i preguntes

 

                      

Podeu consultar  a l'històric