Assemblees Associació

Convocatòria  de l'  Assemblea General Ordinària de l'Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

D’acord amb els Estatuts de l’Associació, es convoca l’Assemblea General Ordinària pel pròxim dia 29 de març a les 17:30 hores , en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona, a la sala d’actes del Col·legi C/ Barcelona, 33 - 1er pis, de Girona, amb el següent ordre del dia:

 

 

1-   Lectura i aprovació de l’Acta anterior.

2-   Informe de presidència

3-   Moviment d’associats

4-   Tancament econòmic del 2022 i proposta pressupost 2023

5-   Precs i preguntes

 

 

                      

Podeu consultar  a l'històric