Com funciona el torn?

Amb l'objectiu de connectar els Enginyers/es i els ciutadans, ENGINYERSGI disposa del  Torn de designació. La voluntat del servei és generar oportunitats de treball per a les persones col·legiades.


Quan un ciutadà cerca un professional de l’enginyeria per un servei específic, es disposa d’un torn amb la selecció d’àmbits.

 

Per incloure’t al  torn de designació cal estar d’alta al servei d’exercici lliure visat

Per tal de mantenir la Borsa actualitzada, caldrà que anualment facis el manteniment del servei i actualitzar les dades dels àmbits del torn que vols estar inscrit.

 

 

Com funciona El torn de designacions?

Quan una persona ens truca o envia un correu o accedeix des de la web demanant un enginyer/ra per fer un treball a través del torn, se li envia el llistat de totes les persones col·legiades  inscrites a l’àmbit concret sol·licitat amb nom, telèfon i població de tots ells perquè pugui disposar de tots els professionals inscrits a la borsa per aquell àmbit.

Tot seguit enviem un correu a les persones col·legiades que surten en aquest llistat informant que hem facilitat les serves dades per un torn de designació.

Posteriorment el col·legi fa el seguiment de qualitat d’aquest torn.

Els treballs fruit del torn, cal que estiguin visats/RVD pel col·legi.

La Borsa és una oportunitat única per obrir-te a la ciutadania i posar en valor tot el que pots oferir com a enginyer/ra.