Premis MXB 2023. divuitena edició

ENGINYERS GI i COMEXI han reconegut el meteoròleg Tomàs Molina amb el premi a la transferència de coneixement tècnic i tecnològic, el Barcelona Supercomputing Center en la categoria de Grup de Recerca Aplicada, i  l'enginyer tècnic industrial Jordi Forga, en la categoria de trajectòria professional.

 

Durant la cerimònia s'ha tractat la importància de fomentar les vocacions tècniques, especialment entre les dones, i s'ha abordat la problemàtica del canvi climàtic i conseqüències com la sequera.

 


El dijous 20 d'abril es va celebrar la cerimònia de lliurament dels Premis Manel Xifra i Boada, que han arribat a la seva divuitena edició. Aquests guardons tenen com a finalitat destacar aquelles persones i investigadors que han fet aportacions al camp de l'enginyeria i el coneixement científic i tècnic.

 

El meteoròleg Tomàs Molina i Bosch, llicenciat en física i periodista, ha estat guardonat amb el Premi Manel Xifra i Boada a la transferència de coneixement tècnic i tecnològic. Molina és professor associat a la Universitat de Barcelona i ambaixador del Pacte Europeu pel Clima de la Unió Europea. Cal destacar també la seva tasca com a divulgador, inclòs el paper com a influenciador a Instagram, plataforma que li permet arribar a un públic jove. Després de rebre el premi, ha ofert una conferència sobre meteorologia i les conseqüències del canvi climàtic.

 

El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) ha rebut el Premi Manel Xifra i Boada al Grup de Recerca Aplicada o Centre Tecnològic. Mariona Sanz, cap d’innovació i desenvolupament de negoci del BSC, ha recollit el premi en representació de la institució. El BSC-CNS és especialista en la computació d'altes prestacions i gestiona el MareNostrum, un dels supercomputadors més potents d'Europa. El centre ofereix serveis a la comunitat científica internacional i la indústria. Des de la seva creació el 2005, el BSC-CNS ha promogut l’alta computació com a eina clau per a la competitivitat internacional en ciència i enginyeria. El centre també gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació i és membre de la iniciativa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE).

 

El Premi Manel Xifra i Boada a la Trajectòria Professional ha estat atorgat a Jordi Forga Oliveras. Ha recollit el premi, la seva filla Montse Forga. Forga és pèrit industrial mecànic graduat de l'escola universitària d'enginyeria tècnica industrial de Terrassa el 1969, i posteriorment es va titular com a enginyer tècnic el 1978. El 1999, va completar el nivell intermedi de Prevenció de Riscos Laborals, i el 2000, va aconseguir la titulació de tècnic superior en seguretat en el treball.

 

Pel que fa als Premis Manel Xifra i Boada de reconeixement als guardonats pel Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) amb titulacions afins a Enginyersgi, s’ha reconegut Adrià Tort Serra, graduat en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automatismes pel treball de fi de grau “Desenvolupament d’un node sensor sense fils per a pràctiques d’electrònica”; Carla Santiago Corral, doble graduada en Enginyeria de Tecnologies Industrials i ADE pel treball de fi de grau “Optimització del sistema d’extrusió i determinació dels paràmetres de procés per a la impressió 3D de fibroïna de seda d’alta concentració”; Marc Duran Pérez, graduat en Enginyeria mecànica, pel treball fi de grau “Maqueta per a l’anàlisi del moviment d’un gronxador”;

 

Irene Barnosell Roura, graduada en Enginyeria Química, pel treball de fi de Grau “Contribution of the European Chemical Industry to the Planetary Boundaries”; Marc Crous Sabidó, graduat en Enginyeria mecànica, pel treball fi de Grau “Disseny d’una màquina despaletitzadora-bolcadora de caixes per a la indústria càrnica”; i Paula Jorquera Martín, graduada en Enginyeria de Tecnologies Industrials, pel treball de fi de grau “Disseny d’un prototip per moure un maniquí utilitzat en la preparació dels tractaments de radioteràpia”.

 

 

 

 

Fotografies Premis                     Vídeo de la jornada