Notícies

Les nostres notícies

15 registres trobats

Mupiti Professional

L'alternativa al Règim Especial de Treballador Autònom (RETA)...

kitdigital

Programa de digitalització bàsica per les Petites empreses, microempreses i tre...

Nova app d'ajuda per les activitats recreatives i espectacles

Creada pel col·legiat Santi Peralta, disponible per android...

Publicat nou model de memòria del RITE

El Canal Empresa de la Generalitat ha penjat Memòria Tècnica de la Instal·lació...

Nou document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat

i no discriminació per l'accés i la utilització dels espais urbanitzats...

Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional

Comunicació de possibles reclamacions renovació pòlissa 2022...

1